Recyklační stroje


Třídění železných kovů pomocí (excentrického) vířivého proud

 

Tyto součásti třídících linek jsou vhodné pro zpracování materiálů a odpadních směsí, kde jsou železné kovy obsaženy určitým procentem z objemu.

Železné kovy a jemu podobné jsou nejvíce snadno zachytitelné magnetickým polem. Firma Regulator Cetrisa si je vědoma tohoto, že odpad obsahuje mnoho železného šrotu/odpadu a snaží se o řešení tohoto závažného problému v oblasti životního prostředí.

 

Regulator Cetrisa

 • Využívá všech svých zkušeností k určení ideální zařízení pro každou aplikaci.
 • Technické oddělení vyhodnocuje kromě vlastních zkušeností z nesčetných aplikací, také všechny potřebné a důležité parametry, jako například: průtok, hustota, vlhkost, zrnitosti štěrku, atd.
 • Nabízí možnost ozkoušení materiálů ve svých vlastních zařízeních, kde si klient může ověřit účinné oddělení kovů. Tímto způsobem můžeme zajistit uspokojivé výsledky.
 • Díky pokračujícím investicím do výzkumu, vývoje a inovací, nabízíme nejlepší technologii pro integraci zařízení a systémů do procesů a kompletní zařízení na klíč.
Ukázky aplikací Regulator Cetrisa – Videa

 

Popis funkce, fyzikální vlastnosti:

Fyzikální princip vířivých proudů je založen na alternativní magnetickém poli, to znamená na magnetickém poli, kde se střídá severní a jižní pól magnetu.

Pokud se neželezný kov dostane do střídavého magnetického pole, vytvoří se vnitřní proudy, které se nazývají vířivé proudy. Tyto vířivé proudy vytvářejí magnetické pole, které působí proti magnetickému poli generované bubnem. Tato silná opozice magnetických polí vyvolává velký odpor (mezi magnetickými poli), a tím jsou i neželezné kovy doslova vychýleny ze své přirozené cesty, a zároveň odděleny od ostatních materiálů.

Na přiloženém obrázku lze spatřit chování různých materiálů při vstupu do vířivých proudů – základního typu (R-SPM) a typu excentrického (R-SPM/E):

princip

Excentrický vířivý proud (R-SPM)

princip

Klasický vířivý proud (R-SPM/E)

 

 • Neželezné kovy: Jsou ovlivněny účinkem odporu a odskočí na určitou vzdálenost od odporového bubnu.
  • Železné kovy:

  • R-SPM – Jsou přitahovány a chyceni odporovým bubnem. Takto jsou odděleny v jeho spodní části za hřídelí.
  • R-SPM/E – Vzhledem k excentrickému bubnu, železné kovy jsou málo přitahovány a tak se při pádu spojí s nekovy.
 • Ne-kovy: Nejsou ovlivněny a při pádu sledují přirozenou parabolickou dráhu pádu.

 

Operace:

Separátor neželezných kovů vířivými proudy má robustní kovovou strukturu, která tvoří podporu dvěma válcům: tažnému válečku (řemenový pohon, který se pohybuje dopravníkový pásem) a hlavnímu válci nebo také tzv tlumivkovému válci (zodpovědný za generování vířivých proudů). Pro získání vysoké frekvence střídání magnetických pólů se buben otáčí vysokou rychlostí. Regulator Cetrisa má zařízení s přípustnou rotační rychlostí vyšší než 3000 otáček za minutu.
Hlavní válec (tlumivkový válec) se skládá ze dvou bubnů, kde je vnitřní buben generátorem vířivých proudů a vnějšího bubnu, který se otáčí přenosovou rychlostí dopravníkového pásu. Vnější buben je vyroben z materiálu, který je zcela transparentní vůči magnetickému a indukčnímu poli, aby se zabránilo nežádoucím elektrostatickým jevům a disperzi. Takto je ztráta IR2 snížena na nulu.

– Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV. – Je vyroben v souladu s ES.

 

Nabízíme různé konfigurace pro správnou funkci ve Vaší implementaci
 • R‐SPM, R‐SPM/AD, R‐SPM/AF, RSPM/AM…
 • R‐SPM/E, R‐SPM/E‐AD, R‐SPM/E‐AF, R‐SPM/E‐AM….
  • Mezi nejvyužívanější implementace patří:

  • třídění komunálního odpadu
  • zpracování elektrošrotu
  • skla
  • RAEE,
  • zpracování vysloužilých automobilů
  • dřeva,
  • plastu, atd.

 

Speciální aplikace: Separace kostek a plechovek

princip
Díky předchozím separátorům založených na principu vířivých proudů (R-SPM), lze také oddělit plechovky a kostky od ostatních materiálů. Zpracování celých plechovek a kostek lze provést na zařízení CAN&BRIKS Sorting Equipment (R-SLB) (Regulator Cetrisa patentovaný stroj). Dosáhnou-li plechovky a kostky hlavního válce (tzv. hlavy), který byl speciálně navržen pro zpracování těchto materiálů, je vyvoláno alternativní magnetické pole. Toto pole působí na plechovky tak, že plechovky procházejí účinkem odpuzování a vyskočí určitou vzdálenost před buben, zatímco kostky tímto odpuzováním nejsou ovlivněny a sledují pádem přirozenou parabolickou cestu.

 

Vybavení pro vířivý proud – rozměry


 

Vybavení pro excentrický vířivý proud – rozměry


 

Vybavení pro separaci plechovek (za pomoci vířivého proudu) – rozměry


 

Video

Aplikace vířivého proudu

Aplikace excentrického vířivého proudu

Třídění plechovek a kostek

 

Ke stažení

 1. Brožura vířivý proud (EN)
 2. Brožura excentrický vířivý proud (EN)
 3. Brožura zpracování plechovek (EN)
 4. Prezentace portfolia Regulator Cetrisa (EN)

 

Fotogalerie

 

Mám zájem o tento stroj

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Poznámka

        Souhlasím se zpracováním osobních údajů

   

   

   


  Zpět na nabídku