Recyklační stroje


Termická depolymerizace odpadních plastů a pneumatik

Čistá likvidace, nebo komprimace odpadů a jejich následné možné využití zejména pro energetické účely.
Pro zprovoznění technologie depolymerizace využíváme skutečné profesionály s obrovskými znalostmi v enviromentální oblasti, a to nejen teoretickými ale praktickými a vědeckými. Tento tým profesionálů spolupracoval na projektech chemicko-technologického inženýrství a uvedl do provozu desítky zařízení a periferií, které jsou spojeny s procesem zpracování a likvidací různých druhů a typů odpadů.
Tento tým specialistů vzbuzuje uznání a respekt nejen mezi českou a evropskou konkurencí, ale je pozitivně vnímán a uznávám i na akademické půdě.

 

Nabízíme spolupráci po celou dobu projektu zpracování odpadů

 • Návrhy provozů depolymerizace odpadů
 • Projektová a inženýrská činnost
 • Technologická výroba zařízení pro depolymerizaci
 • Instalace zařízení depolymerizace, asistenční a servisní činnost

 

– Bezpečnost na prvním místě. – Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV. – Je vyroben v souladu s ES.

 

Princip provozu termické depolymerizace

Depolymerizace odpadů je proces termochemické konverze. Tento proces termického rozkladu je založen na rozkladu organických látek působením tepla bez přístupu oxidačních látek, tedy v anaerobním prostředí.

Termickým rozkladem odpadů v procesu vznikají tři hlavní produkty:

 • karbonizační pevný zbytek
 • kapalný kondenzát (procesní olej)
 • procesní plyn

Všechny získané procesní suroviny lze dále ekologicky využít jako vstupní surovinu k dalšímu zpracování, ale především k výrobě energie.

 

Princip termické depolymerizace podrobněji

Objemy získaných produktů po termické depolymerizaci nezávisí jen na složení a vlastnostech vstupní suroviny, ale i na procesních podmínkách během vlastní depolymerizace, např. forma vstupního materiálu, typ a velikost depolymerizační jednotky, procesní teplota, rychlost ohřevu, doba zdržení (čas expozice materiálu v dané teplotě), hydrodynamické podmínky, ostatní výbava depolymerizační jednotky zejména typ a způsob kondenzace atd.

Jednotlivé hmotnostní objemy získaných produktů depolymerizace odpadních materiálů se v závislosti na popsaných podmínkách pohybují v rozsahu:

 • procesní plyn (5 až 36 hm.%)
 • procesní olej (30 až 55 hm.%)
 • procesní tuhý inertní zbytek (28 až 45 hm.%)

Technologie termické depolymerizace TDU-L(M)TEi_1000, je vyvinuta a konstruována jako technologie bezodpadová, tzn. že veškeré získané produkty termické depolymerizace lze beze zbytku bezpečně a smysluplně využít a taktéž jako technologie bez trvalé potřeby připojení k vnějšímu zdroji energie pro svůj provoz. Získaný procesní plyn je téměř vždy, vzhledem k jeho obtížné skladovatelnosti a stlačitelnosti, využíván jako palivo s vysokým energetickým potenciálem pro čistý provoz energobloku.

 

Depolymerizační jednotka

Depolymerizační jednotka s periferiemi zpracuje ročně asi 8.000 tun drcených odpadních plastů, pneumatik, nebo TETRAPACK obalů.

Technologie vyrobí ročně:

 • 4.100 tun procesního oleje s výhřevnosti >40 MJ/kg
 • 2.000 tun pevného inertního zbytku
 • 1.800 tun procesního syntetického plynu s výhřevností 31 MJ/kg pro pohon mikroturbín energobloku a výrobu cca 4.800 MW elektrické energie za rok.

Zařízení energobloku bude dále produkovat cca 7.500 MW tepelné energie za rok Tento tepelný výkon může být pro výrobu chladu v sorpčním výměníku bez potřeby další energie.
Minimální plocha potřebná pro instalaci technologie termické depolymerizace s popsanými periferiemi je 600 metrů čtverečných.

 

Fotogalerie

Mám zájem o tento stroj

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Poznámka

        Souhlasím se zpracováním osobních údajů

   

   

   


  Zpět na nabídku