Recyklační stroje


Recyklace plechovek | PANIZZOLO RECYCLING SYSTEMS

Navrhujeme udržitelné technologické řešení pro kovové odpady a sekundární suroviny.

Recyklační linky Panizzolo

Recyklace kovového odpadu má přímý vliv na bezpečnější životní prostřední a je dnes podporovaným politickým tématem a průmyslovým směrem nejen lokální samosprávou, ale i celou Evropskou unií. Omezování skládkování vede k většímu zaměření firem a samospráv na recyklování – využití druhotných surovin, a proto se objemná likvidace odpadu stala novou obchodní příležitostí. Optimalizace procesu recyklace se stala předmětem technologického pokroku a mechanizace procesu. Zařízení na recyklaci kovového odpadu Panizzolo Recycling jsou špičková recyklační řešení. Námi navržené stroje a linky pro regeneraci kovů umožňují maximalizovat návratnost investic.

 

Recyklační linky na plechovky

Recyklační stroje Panizzolo jsou speciálně navrženy pro zpracování kovového odpadu. Dosahujeme plného využití proliferačního železa z odpadu až z 60% znečištění inertními plasty. Společnost Panizzolo Recycling má roky zkušeností a tak vyladila specifické know-how, aby maximalizovala výsledky a ziskovost cyklu kapitalizace odpadu z tuhého komunálního odpadu (TKO).

Prověřte si naše skvělé výsledky, kterých jsme dosáhli při likvidaci plechovek z TKO.

Plechovky a nádoby ze železa a hliníku jsou typem tuhého komunálního odpadu, který se shromažďuje v našich městech. Vzhledem k předpisům na ochranu životního prostředí, je zpracování plechovek z TKO jedním z hlavním problémů řízení bezpečnosti životního prostředí a vyžaduje zavedení kontrolovaného systému separovaného sběru. Omezování skládkování nutí občanskou společnost k zavádění efektivního recyklačního cyklu pro druhotné suroviny, které by jinak nebyly využity. Nejvhodnějším řešením, pokud jde o využití smíšeného plechovkového odpadu, je zpracování pomocí recyklačních závodů na TKO. Tyto recyklační systémy však čelí netriviální výzvě: rozmanitost TKO v důsledku neefektivního separovaného sběru ztěžuje skutečné třídění materiálů. Plechovky z TKO se skládají ze železných, hliníkových a ocelových kovových zbytků, ale také obsahují velké množství inertních materiálů, jako je nylon, plasty, sklo a papír.

Zařízení na recyklaci plechovek společnosti Panizzolo Recycling jsou navržena tak, aby zjednodušila třídění odpadu a optimalizovala proces regenerace proliferačního železa s cílem minimalizovat neužitečný odpad. Zpracování inertních materiálů zahrnuje první fázi, kdy se otevírá plastový obal obsahující odpad a dále kdy se čistí plech. Samotné ruční třídění neposkytuje optimální výsledky pro maximalizaci regeneračního cyklu. Z tohoto důvodu se třídění a drcení směsného železného odpadu provádí pomocí speciálních kladivových mlýnů. Zpracování plechchovek tak dosahuje vynikajících výsledků při získávání proliferačního kovu. Kvalita našeho vyseparovaného produkčního kovu je vyšší než průměr v průmyslovém odvětví a umožňuje přímé uvedení na trh daných kovů ve vynikající kvalitě jako je železo, hliník, měď, mosaz a ocel.

 

– Bezpečnost na prvním místě. – Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV. – Je vyroben v souladu s ES.

Získávání druhotných surovin

Recyklační stroje používané v závodech a linkách na recyklaci plechovek Panizzolo jsou speciálně navrženy pro zpracování železného odpadu. Kvalitní kladivový mlýn zaručuje dlouhotrvající spolehlivý proces, zatímco nevhodně navržené systémy rozbrušování plechovek z TKO snižují výtěžnost recyklace a efektivitu investic.

Naše závody na zpracování tuhého komunálního odpadu přinášejí vynikající výnosnost při recyklaci plechovek z TKO.

Panizzolo software

Stroje Flex Mobile obsahují kontrolní software, který řídí správnou kvalitu procesu. Software je navržen techniky Panizzolo, je snadný a uživatelsky přívětivý pro obsluhu, aby mohla řídit výrobu v reálném čase. Zpracování materiálu je vždy optimalizováno.
V případě potřeby může být poskytnuta podpora s pomocí vzdáleného připojení techniků ke stroji.

Modulární systém

Zařízení a stroje Panizzolo jsou navrženy jako modulární, aby se urychlila instalaci upgradů a vylepšení jako jsou separační systémy, zvukotěsné kabiny, zařízení na odsávání prachu, dopravní pásy a další.

 

Videoukázka

 

Doporučené stroje

 

Fotogalerie

Mám zájem o tento stroj

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Poznámka

        Souhlasím se zpracováním osobních údajů

   

   

   


  Zpět na nabídku