Recyklační stroje


Mobilita fermentorů a technologií

Mobilní a modulové verze biofermentorů jsou určeny pro kompostárny, kde přinášejí úsporu nákladů.

Tento systém biofermentorů je univerzální. Celý systém na zpracování odpadů je mobilní, v provedení pro venkovní použití. Výhodou je velice rychlá montáž a možnost vestavby do stávajících prostor. Biofermentory mohou pracovat jako samostatné jednotky nebo mohou být sestavovány do baterií fermentorů podle potřeb zákazníků a množství odpadu. Součástí je i vestavěný účinný biofiltr. Fermentory jsou izolovány vrstvou izolačního materiálu. Mají mechanicky nebo plynohydraulicky otevírané a zavírané dveře (vrata) s tepelnou izolací. V bioreaktorech je průměrná náplň 32 až 75 tun na jednu naplň. Systém firmy plně umožňuje řízení procesu a jeho plnou kontrolovatelnou dynamiku a optimalizaci. Veškerý provoz biofermentoru je řízen z centrální řídící jednotky. Výrazné zkrácení doby výstavby kompostárny řádově na týdny je dalším pozitivním přínosem technologie firmy. Technologie firmy umožňuje zástavbu i do prostor, které má zákazník již dispozici a není proto potřeba výstavby nové a drahé haly. Biofermentory lze umístit po úpravě i přímo do venkovního prostředí, pouze na zpevněnou plochu, třeba štěrkovou.

Zařízení je vyráběno standardně v továrně a je zde proto zaručena kvalita výroby na nejvyšší úrovni. Vlastní komory jsou vyrobeny tak, aby odolaly mechanickému oděru a teplotám nad 70°C a jsou naprosto chemicky imunní. Jedná se o prakticky nezničitelný výrobek. Veškeré využité materiály jsou plně recyklovatelné. Po zhotovení biofermentoru je zařízení dopraveno na místo určení. Biofermentory mohou být předávány za provozu a zákazník přebírá funkční zařízení. Plnění a vyprazdňování biofermentoru je zajišťováno buď nakladačem s obsluhou, nebo bez obsluhy. Při porovnání biofermentoru je základním prvkem skutečnost, že obě zařízení slouží k fermentačnímu procesu BRKO za pomoci aerace směsi a procesu aerobní fermentace a hygienizace.

 

Modelové řady: BF6, BF8, BF10, BF14, BF15

Při vývoji jsme se snažilio co nejvíce zjednodušit manipulaci s celým zařízením, a to s možností využití stávající techniky, která je běžně používána na kompostárnách při svozu vstupních surovin a odpadů BRKO. Významnou výhodou je skutečnost, že biofermentory mohou být přemisťovány na jednotlivé kompostárny dle potřeb zákazníka a nemusí být vždy na každé kompostárně jako stacionární. Variabilita tohoto řešení je zcela unikátní a významně šetří náklady na provoz kompostáren.
Do budoucna představíme zákazníkům podstatnou novinku a to, že v případě nákupu dvou biofermentorů velikosti do BF / 8 bude zákazník mít možnost další fermentory mít pouze v nájmu na omezenou dobu, kdy je sezóna odpadů, tedy zejména v letních měsících. V zimních měsících, kdy je menší produkce BRO, bude zákazník využívat jen své biofermentory a tímto systémem výrazně ušetří náklady.

Biofermentor je při provozu zapojen pomocí kabelu přes zásuvku. Veškeré rozvody a napojení na biofiltr je jednoduše rozebíratelné a složí se (včetně nakladače) do fermentorů a vše je připraveno k transportu. Sestavení celého kompletu dvou biofermentorů a jednoho biofiltru trvá okolo 50 minut. Kapacita zpracování odpadů u dvou fermentorů BF / 8 je cca 1700 tun ročně BRKO při 14 denním cyklu plnění. Cyklické plnění a počet cyklů je stanoveno vždy skladbou vstupních surovin a cyklus může být i zkrácen na 10 dní, čímž se využije vyšší kapacita biofermentorů. Zvýší se i množství v tunách v roce cca o třetinu roční tonáže na cca 2200 tun. Zpracované množství se navyšuje počtem bio-fermentorů a jejich velikostí a typem.

 

– Bezpečnost na prvním místě. – Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV. – Je vyroben v souladu s ES.

 

Typy biofermentorů

Biofermentor BF / automatik aerobní + anaerobní

Provedení BF Orientační objem náplně Roční množství zpracovaného odpadu / 1 biofermentor
BF / 6 27 m3 972 m3 / rok
BF / 8 43 m3 1 548 m3 / rok
BF / 10 56 m3 2 016 m3 / rok
BF / 14 69 m3 2 484 m3 / rok
BF / 16 109 m3 4 050 m3 / rok

 

Vlastnosti biofermentorů ve zkratce

 • Variabilní řešení dle množství a skladby odpadů s návaznosti návrhu velikosti provozu
 • Biofermentor je uveden do provozu do 2 hodin po montáži
 • Úspora pořizovacích finančních nákladů a nákladů na provoz
 • Dodávky kompletních technologií na klíč
 • Technologie pro výrobu paliva pro kompostárny a zemědělské bioplynové stanice
 • Minimální náročnost na obsluhu
 • Bioreaktory jsou mobilní (nepotřebujete stavební povolení), modulární systémy
 • Využití kalů z ČOV
 • Zpracování odpadů z jídelen a domácností, vč. zpracování tuků
 • Zpracování veškerých biologicky rozložitelných odpadů
 • Zpracování papíru a vytříděných odpadů z TKO
 • Zpracování odpadů ze zemědělství (hnoje, kejda atd.)
 • Zpracování štěpky

Kompletní dodávka projektu kompostáren jednoduchých až po sofistikované provozy s výrobou biopaliv a bioplynu až do 200 kW.

 

Další vlastnosti a možnosti

 • Kombinace systému pro výrobu kompostu a bioplynu
 • 2 systémy, aerobní + anaerobní proces
 • Provedení jako bioplynový biofermentor
 • Automaticky řízený proces / řídící jednotka
 • Elektrický příkon – cca 1,5 kW; souběžný příkon je minimální
 • Žádné provozní náplně
 • Možnost vyhřívání biofermentorů pro urychlení provozu. Není ale podmínkou pro plnou funkčnost biofermentorů.
 • Na přání je možnost využití perkolátoru na zpětný nástřik, tím se zvyšuje účinnost o 60%.
 • Provedení; Kompaktní výrobek včetně bezpečnostních prvků, kompletně upravený speciálním nástřikem na bázi gumy. Vnitřní prostor je opatřen antikorozním nátěrem. Nebo vybaven protioděrnou technologií (zvýšená životnost na desítky let).
 • Minimum pohyblivých částí. Nulová náročnost na údržbu, minimální potřeba jakýchkoliv náhradních dílů. Běžná údržba čištěním atd. Nevadí jakékoliv příměsi kamení, železa apod.
 • Biofermentor je opatřen vnitřním bezpečnostním prvkem a vnitřními technickým řešením pro zabránění tlaku na hlavní vrata.
 • Plnění fermentorů lze za pomocí běžného nakladače a/nebo překopávače.
 • Vstupní surovinou jsou veškeré biologicky degradovatelné odpady BRKO. Surovinu není potřeba jakkoliv třídit od příměsí, pokud nejsou tyto příměsi zakázány. Pro přípravu směsi se používají běžné míchací stroje, případně se směs míchá nakladačem. Fermentor obsluhuje pouze řidič nakladače.
 • Sledování teploty a optimalizace procesu fermentace a hygi-enizace je pomoci čidel. Vše je ovládáné řídící jednotkou automaticky, event. jednoduchým ovládáním.
 • Stavební povolení není potřeba, protože je biofermentor mobilní.
 • Biofiltr může být samostatný pro více biofermentorů nebo přímo integrován na biofermentor. Výměna náplně biofiltru jednou ročně, bezobslužný provoz. Účinnost filtrace 90 – 99%.
 • Hygienizace probíhá za teploty 70 °C, tím je dosaženo dokonalé hygienizace materiálu.
 • Doba zdržení směsi je závislá na požadované intenzitě hygienizace a na složení směsi a druhu odpadů. Průměrně cca 38 až 48 hod.
 • Roční kapacita zpracované směsi je variabilní a je přímo závislá na vytíženosti biofermentoru, dále na provedení a velikosti biofermentoru a na požadované době zdržení pro hygienizaci směsi.
 • Doba montáže je obvykle 2 hodiny včetně zaškolení / 1 ks.
 • Venkovní umístění bez jakéhokoliv vlivu podnebí na chod biofermentoru, postavení na jakoukoliv zpevněnou plochu, i štěrkovou.
 • Plnění a vyprazdňování lze běžným malým nakladačem UNC nebo jiným podobným strojem. Případně pásovým dopravníkem.
 • Barevné provedení je dle přání zákazníka – barvy RAL.
 • Plná záruka po dobu 60 měsíců a po tuto dobu kompletní servis zdarma.
 • Bonus: od objednávky 8 kusů BF nakladač za zvýhodněnou cenu.
 • Termín dodání: do 60 dnů od objednání dle počtu kusů a provedení

 

Fotogalerie

 

Mám zájem o tento stroj

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Poznámka

        Souhlasím se zpracováním osobních údajů

   

   

   


  Zpět na nabídku

   

  Dodávky a montáž biofermentoru

  Biofermentory jsou dodávány na zakázku a vždy na základě závazné objednávky a smlouvy. Vlastní montáž biofermentorů zajišťuje firma, a to včetně dopravy na místo určení. Zákazník zajistí jen zpevněnou plochu a přívod elektro (nemusí být pevné). Doprava se neúčtuje pouze při odběru od 4 kusů výše a je vždy na dohodě se zákazníkem. Cena dopravy je dle ceníku dopravců. Zákazník zajištuje jeřábovou techniku na místě. Nosnost jeřábu 20 tun.

  U fermentorů BF6, BF8 a BF10 je možnost použít hákový systém nákladních aut.

  Velkokapacitní provedení biofermentoru je dopravováno na místo určení a je stacionární s možností přemístění za pomoci jeřábu a podvalníku pro nadměrný náklad. Biofermentory lze vyrobit i v jiných rozměrech ale největší přepravitelný fermentor je stanoven na 4 x 4 x 16 m u mobilních a 5x5x25 m u prefabrikovaných verzí.

  Doba výstavby kompletního areálu kompostárny na klíč od pravomocného stavebního povolení cca 6 až 7 měsíců.

  Dodávka Biofermentorů

  Dodávka Biofermentorů

   

  Platební a dodací podmínky

  Platební podmínky jsou sjednávány na základě závazné objednávky a smlouvy o dodávce a jsou vždy přizpůsobeny zákazníkům.

   

  Bonus:

  V případě objednání 2 kusu mobilních biofermentorů zákazníkům poskytnut bonus formou slevy z celkové dodávky dvou kusů BF 8.

  Zpět na nabídku