Recyklační stroje


Kompletní provozy / Kompostárny

Využití mobility biofermentorů pro více provozů kompostáren a výroby biopaliv a zásadní úspora nákladů.

Jednu sadu mobilních biofermentorů lze využít až pro tři provozy. Výrazná úspora nákladů a investic. Možnost využití i pro již realizované kompostárny a tím doplnit provozy kompostáren a hygienizaci zefektivnit stávající provozy kompostáren. Výrazným přínosem je možnost celoročního provozu kompostárny.

Jednou sadou tří až čtyř biofermentorů a jedním biofiltrenm je dle potřeby možné zajistit hygienizaci až na několika provozech kompostáren a to včetně hygienizace. Mobilitou technologie je zajištěná vysoká úspora nákladů na provoz a investice.

Využití mobility biofermentorů pro více provozů kompostáren

Využití mobility biofermentorů pro více provozů kompostáren

 

Využití mobilní technologií a realizace – projektování kompletních provozů.

Vlastnost mobility technologie biofermentorů a příslušenství lze využít od jednoduchých stávajících kompostáren bez hygienizace a tím provozy jednoduše rozšířit o hygienizaci. Až po vysoce sofistikované systémy kombinovaných provo-zů suché bioplynové stanice s výrobou bioplynu. Vrcholem jsou kombinované stanice kde je uplatněno několik systé-mu využití BRKO a BRO na bioplyn, komposty, biopalivo, EL. Energii a tepelné energie a úprava bioplynu na CNG. Úpravou bioplynu na CNG je možnost využít pro svozová vozidla a celkový vozový park na pohon CNG a v provozu tím ušetřit náklady na provoz zařízení a svoz odpadů.

 

Typy provozů:

 • Jednoduchá kompostárna doplněná o mobilní technologii s hygienizace v biofermentorech.
 • Velká kompostárna s výrobou biopaliva, kompostů a hygienizace kapacita cca s využitím mobilních biofermentorů.
 • Vysoce sofistikovaný systém kombinované kompostárny na výrobu biopaliv a bioplynu. Dvoustupňový bezodpadový systém využití BRKO BRO a hygienizace s kapacitou od 15 000 až po 35 0000 tun ročně s výkonem 100 až 500 KWh el energie v kombinaci s mobilními biofermentory a prefabrikovanou BPS pro aerobní a anaerobní systém.
 • Výroba energetického kompostu v hale.

 

– Bezpečnost na prvním místě. – Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV. – Je vyroben v souladu s ES.

 

 

Dodávka kompostáren – výroba energetického kompostu v hale

Součástí dodávek kompletních provozu kompostáren základních a kombinovaných, Samostatné dodávky technologie biofermentorů a bio filtrů pro stávající provozy kompostáren mobilní provedení.

 1. Dodávka biofermentorů počet dle požadavků zákazníka a množství odpadů
 2. Dodávka bio filtrů
 3. Dodávka nakladače
 4. Doprava k zákazníkovi
 5. Provozní návody
 6. Servisní smlouva
 7. Poskytnutí prodloužené záruky na 5 let
 8. Receptury

Možnost umístění biofermentorů na jakoukoliv zpevněnou plochu. Dodávka na základě dohody.

 

Kompletní dodávka kompostáren s výrobou energetického kompostu a klasických kompostu a substrátů

 1. Návrh řešení provozu dle složení odpadů a vstupních surovin, které má zákazník k dispozici
 2. Základní studie provozu návrh ceny kompletní dodávky na klíč
 3. Návrh ekonomiky provozu
 4. Technickou stavební příprava
 5. Stavební dokumentace pro uzemní řízení
 6. Stavební dokumentace pro stavební povolení
 7. Prováděcí stavební a technologické dokumentace
 8. Studie EIA
 9. Studie pachová
 10. Studie hluková
 11. Provozní řád
 12. Základní receptury
 13. Zajištění zkušebního provozu
 14. Kompletní dodávka technologií
 15. Uzavření smluv na servis techniky
 16. Provozní poradenství

 

Naše zkušenosti z výrobou biofermentorů trvají již více než 20 let.

Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti v oblasti výroby mobilních biofermentoru již z 90 let. Původní vývoj byl zahájen v roce 1991 a v této době se zrealizovalo několik provozu v České republice. I dnešní sofistikované mobilní biofermentory vychází s ověřených technologických a výrobních postupů z 90 let a patentů a průmyslových vzoru majitele firmy. Dnešní technologie biofermentoru je samozřejmě na vývojové platformě výrazně posunuta a z jednoduchých zařízení se dnes stál inovovaným vývojem špičková technologické s možností hygienizace v řízeném procesu aerobní a anaerobní digesce.
Ve špičkové variantě jsou biofermentory konstruovány v technickém provedení pro dva souběžné procesy a to pro Ae-robní + Anaerobní a to včetně procesu hygienizace které výrazně mění zkostnatělé přístupy k technologiím výroby bioplynu v mobilních bioreaktorech. Biofermentory pro zdvojený proces jsou určené pro miny BPS do výkonu 100 Kwh.

 

 

Mám zájem o tento stroj

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Poznámka

        Souhlasím se zpracováním osobních údajů

   

   

   


  Zpět na nabídku

   

  Dodávky a montáž biofermentoru

  Biofermentory jsou dodávány na zakázku a vždy na základě závazné objednávky a smlouvy. Vlastní montáž biofermentorů zajišťuje firma, a to včetně dopravy na místo určení. Zákazník zajistí jen zpevněnou plochu a přívod elektro (nemusí být pevné). Doprava se neúčtuje pouze při odběru od 4 kusů výše a je vždy na dohodě se zákazníkem. Cena dopravy je dle ceníku dopravců. Zákazník zajištuje jeřábovou techniku na místě. Nosnost jeřábu 20 tun.

  U fermentorů BF6, BF8 a BF10 je možnost použít hákový systém nákladních aut.

  Velkokapacitní provedení biofermentoru je dopravováno na místo určení a je stacionární s možností přemístění za pomoci jeřábu a podvalníku pro nadměrný náklad. Biofermentory lze vyrobit i v jiných rozměrech ale největší přepravitelný fermentor je stanoven na 4 x 4 x 16 m u mobilních a 5x5x25 m u prefabrikovaných verzí.

  Doba výstavby kompletního areálu kompostárny na klíč od pravomocného stavebního povolení cca 6 až 7 měsíců.

  Dodávka Biofermentorů

  Dodávka Biofermentorů

   

  Platební a dodací podmínky

  Platební podmínky jsou sjednávány na základě závazné objednávky a smlouvy o dodávce a jsou vždy přizpůsobeny zákazníkům.

   

  Bonus:

  V případě objednání 2 kusu mobilních biofermentorů zákazníkům poskytnut bonus formou slevy z celkové dodávky dvou kusů BF 8.

  Zpět na nabídku