Recyklační stroje


Biofiltrace a využití mobilních aktivních biofiltrů

Biofiltrace vzduchu je technologie, která se vzhledem ke zdokonalování, inovacím a také nízkým provozním nákladům, stává stále častěji používanou technologií pro eliminaci těkavých organických látek, některých anorganických polutantů. Nejčastěji jsou technologie biofiltrů využívány tam, kde se vyskytují do středních koncentrací biologicky odbouratelných látek, avšak látek, které jsou výrazné svým zápachem již při velmi nízkých koncentracích. Biofiltrace je ekonomickou a účinnou metodou především pro odstraňování koncentrací škodlivých a nežádoucích látek při provozu kompostáren a jiných technologiích. Naše zkušenosti ukazují, že biofiltry jsou schopné velmi účinně odstraňovat i směsné kontaminace organických anorganických polutantů, s využitím aktivních biofiltrů navržených firmou pro provozy kompostáren a snížení zápachových zatížení provozu a okolí je dalším přínosem do mobilních aplikací. Výrazným přínosem v těchto technologiích je aktivní využití biologických nosičů a zpětné využití všech výluhů v procesech kompostování a provozu biofermentorů.

 

– Bezpečnost na prvním místě. – Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV. – Je vyroben v souladu s ES.

 

Látky odstraňované biofiltrací v aktivním biofiltrů s nosiči biomasy:

 • Kompostování: Sirovodík, amoniak, terpeny, aminy, mastné kyseliny, merkaptany
 • Mechanická biologická úprava bioodpadů: Sirovodík, amoniak, mastné kyseliny, aminy

biofilter

 

Technologie a zařízení pro úpravu přijmu odpadu z restauračních provozů a jídelen atd.


Dodáváme jako součást technologie kompostáren zařízení pro úpravu odpadů z jídelen a gastro provozů. Technolo-gie úpravy odpadů na normou požadované velikosti částic pro vlastní proces hygienizace. Technologie muže být spoje-ná s mícháním směsí do biofermentoru a tím dochází k úspoře energií a strojního vybavení.

 

Mám zájem o tento stroj

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Poznámka

        Souhlasím se zpracováním osobních údajů

   

   

   


  Zpět na nabídku

   

  Dodávky a montáž biofermentoru

  Biofermentory jsou dodávány na zakázku a vždy na základě závazné objednávky a smlouvy. Vlastní montáž biofermentorů zajišťuje firma, a to včetně dopravy na místo určení. Zákazník zajistí jen zpevněnou plochu a přívod elektro (nemusí být pevné). Doprava se neúčtuje pouze při odběru od 4 kusů výše a je vždy na dohodě se zákazníkem. Cena dopravy je dle ceníku dopravců. Zákazník zajištuje jeřábovou techniku na místě. Nosnost jeřábu 20 tun.

  U fermentorů BF6, BF8 a BF10 je možnost použít hákový systém nákladních aut.

  Velkokapacitní provedení biofermentoru je dopravováno na místo určení a je stacionární s možností přemístění za pomoci jeřábu a podvalníku pro nadměrný náklad. Biofermentory lze vyrobit i v jiných rozměrech ale největší přepravitelný fermentor je stanoven na 4 x 4 x 16 m u mobilních a 5x5x25 m u prefabrikovaných verzí.

  Doba výstavby kompletního areálu kompostárny na klíč od pravomocného stavebního povolení cca 6 až 7 měsíců.

  Dodávka Biofermentorů

  Dodávka Biofermentorů

   

  Platební a dodací podmínky

  Platební podmínky jsou sjednávány na základě závazné objednávky a smlouvy o dodávce a jsou vždy přizpůsobeny zákazníkům.

   

  Bonus:

  V případě objednání 2 kusu mobilních biofermentorů zákazníkům poskytnut bonus formou slevy z celkové dodávky dvou kusů BF 8.

  Zpět na nabídku