Recyklační stroje


Zpracování strusky | PANIZZOLO RECYCLING SYSTEMS

Navrhujeme udržitelné technologické řešení pro kovové odpady a sekundární suroviny.

Recyklační linky Panizzolo

Recyklace kovového odpadu má přímý vliv na bezpečnější životní prostřední a je dnes podporovaným politickým tématem a průmyslovým směrem nejen lokální samosprávou, ale i celou Evropskou unií. Omezování skládkování vede k většímu zaměření firem a samospráv na recyklování – využití druhotných surovin, a proto se objemná likvidace odpadu stala novou obchodní příležitostí. Optimalizace procesu recyklace se stala předmětem technologického pokroku a mechanizace procesu. Zařízení na recyklaci kovového odpadu Panizzolo Recycling jsou špičková recyklační řešení. Námi navržené stroje a linky pro regeneraci kovů umožňují maximalizovat návratnost investic.

 

Zpracování strusky

Strusku ze sléváren, tepelných elektráren a zařízeních na nakládání s odpady lze dnes díky zařízením na zpracování strusky zpracovat za účelem získání druhotných surovin.

Evropské směrnice a stále silnější zaměření na regeneraci těžkého popela ze zpracovaného šrotu a průmyslového odpadu podpořily vývoj stále inovativnějších systémů rafinace prachu. Struska vyráběná slévárnami, tepelnými elektrárnami a zařízeními na nakládání s odpady se stává zpracovatelnou surovinou a je stále více vyhledávaná pro třídění a další procesní využití. Správné ošetření této strusky může znamenat paralelní investici pro spalovny, které tak mohou získat zpět hodnotu ze šrotu vzniklého během zpracování. Aby se maximalizoval výtěžek z velkého množství strusky, recyklační zařízení nejsou založena pouze na jednoduchém drcení a mletí kovového odpadu, ale využívají účinné systémy třídění inertního prachu, které umožňují minimalizaci skutečného odpadu.

Díky neustálým vylepšením v procesní logice mohou linky Panizzolo Recycling zpracovávat zbytky strusky s nízkými náklady na správu a údržbu. Tento posledně jmenovaný aspekt je velmi důležitý při zpracování těžkého popela, vzhledem ke zvláštním předpisům při nakládání a odkládání tohoto odpadu. Procesní logika linek a použité speciální komponenty umožňují našim patentovaným mlýnům významně snížit faktor opotřebení při zachování vysoké kvality výstupních materiálů.

 

– Bezpečnost na prvním místě. – Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV. – Je vyroben v souladu s ES.

 

 

Získávání druhotných surovin

Do kladivových mlýnů byly přidány dva typy třídíren kovového odpadu. Magnetický buben třídí železné materiály, zatímco systém třídění pomocí vířivých proudů třídí zbývající neželezné kovy. Vhodné sací systémy zajišťují bezpečnost na pracovišti v soulady s předpisy.

Měď, mosaz, železo a hliník lze získat pomocí našich systémů zpracování strusky z frakcí těžkého popela a inertních materiálů. Tyto druhotné suroviny jsou vynikajícími výstupy, které jsou vhodné pro opětovný vstup do ekonomického / výrobního cyklu.

 

Panizzolo software

Stroje Panizzolo obsahují kontrolní software, který řídí správnou kvalitu procesu. Software je navržen techniky Panizzolo, je snadný a uživatelsky přívětivý pro obsluhu, aby mohla řídit výrobu v reálném čase. Zpracování materiálu je vždy optimalizováno.
V případě potřeby může být poskytnuta podpora s pomocí vzdáleného připojení techniků ke stroji.

 

Modulární systém

Zařízení a stroje Panizzolo jsou navrženy jako modulární, aby se urychlila instalaci upgradů a vylepšení jako jsou separační systémy, zvukotěsné kabiny, zařízení na odsávání prachu, dopravní pásy a další.

 

Videoukázka

 

Doporučené stroje

 

Fotogalerie

Mám zájem o tento stroj

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Poznámka

        Souhlasím se zpracováním osobních údajů

   

   

   


  Zpět na nabídku