Recyklační stroje


Recyklace elektroodpadu | PANIZZOLO RECYCLING SYSTEMS

Navrhujeme udržitelné technologické řešení pro kovové odpady a sekundární suroviny.

Recyklační linky Panizzolo

Recyklace kovového odpadu má přímý vliv na bezpečnější životní prostřední a je dnes podporovaným politickým tématem a průmyslovým směrem nejen lokální samosprávou, ale i celou Evropskou unií. Omezování skládkování vede k většímu zaměření firem a samospráv na recyklování – využití druhotných surovin, a proto se objemná likvidace odpadu stala novou obchodní příležitostí. Optimalizace procesu recyklace se stala předmětem technologického pokroku a mechanizace procesu. Zařízení na recyklaci kovového odpadu Panizzolo Recycling jsou špičková recyklační řešení. Námi navržené stroje a linky pro regeneraci kovů umožňují maximalizovat návratnost investic.

 

Recyklační linky pro elektroodpad (WEEE)

V oblasti odstraňování kovového odpadu roste poptávka po zařízení na likvidaci a recyklaci elektroodpadu. Získávání druhotných surovin je dnes důležitější než kdy dříve.

Rostoucí popularita elektronických zařízení způsobila značný problém, obzvláště pokud jde o zařízení po skončení jeho životnosti a následné likvidaci. V současné době má odpad z vyřazených elektronických a elektrických zařízení průměrný roční nárůst třikrát vyšší než u jakéhokoli jiného druhu odpadu a představuje závažný problém se znečištěním. E-odpad lze třídit převážně do oblastí domácností, podniků a e-odpadu z osvětlovacích těles. Díky své rozmanitosti je zpracování e-odpadu složité a vyžaduje vysokou úroveň specializace od všech zpracovatelů v tomto odvětví.

Základem naší technologie zpracování e-odpadu je drcení pomocí specifických kladivových mlýnů, které zajišťují optimální regeneraci obsažených kovů. V závislosti na druhu vstupního odpadu může být linka tvořena pouze kladivovým mlýnem nebo může být opatřena prvky pro další zpracování dle přání zákazníka. Pro maximalizaci výrobního cyklu a minimalizování odpadu lze recyklační linku upravit tak, že linka bude připraveno pro celý proces recyklace od A do Z, to znamená, že na vstupu budou samotná zařízení určená k recyklaci a na výstupu (výstupech) budou ty nejmenší části druhotných surovin. Společnost Panizzolo Recycling vyvíjí pokročilé a customizovatelné recyklační linky určené pro zpracování elektromotorů, drcení železa a třídění elektrických kabelů.

 

– Bezpečnost na prvním místě. – Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV. – Je vyroben v souladu s ES.

Získávání druhotných surovin

Zařízení na recyklaci elektronických zařízení umožňuje vydělávat na elektronickém odpadu díky oddělenému využití druhotných surovin, jako je měď, železo, ocel a hliník. V tomto ohledu má získávání mědi z elektrických kabelů a regenerace železa z elektrických motorů zásadní význam.

Technologie zabudované v našem mlýnu umožňují získat více než 90% vstupních komponent o velmi kvalitních výstupech. Udržitelnost a bezpečnost linky jsou zaručeny bezpečnostními rámy, odsávacími systémy, systémy pro oddělování nebezpečných součástí a zvukově izolačními panely.

Panizzolo software

Stroje Flex Mobile obsahují kontrolní software, který řídí správnou kvalitu procesu. Software je navržen techniky Panizzolo, je snadný a uživatelsky přívětivý pro obsluhu, aby mohla řídit výrobu v reálném čase. Zpracování materiálu je vždy optimalizováno.
V případě potřeby může být poskytnuta podpora s pomocí vzdáleného připojení techniků ke stroji.

Modulární systém

Zařízení a stroje Panizzolo jsou navrženy jako modulární, aby se urychlila instalaci upgradů a vylepšení jako jsou separační systémy, zvukotěsné kabiny, zařízení na odsávání prachu, dopravní pásy a další.

 

Doporučené stroje

 

Fotogalerie

Mám zájem o tento stroj

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Poznámka

        Souhlasím se zpracováním osobních údajů

   

   

   


  Zpět na nabídku