Recyklační stroje


Recyklace autovraků | PANIZZOLO RECYCLING SYSTEMS

Navrhujeme udržitelné technologické řešení pro kovové odpady a sekundární suroviny.

Recyklační linky Panizzolo

Recyklace kovového odpadu má přímý vliv na bezpečnější životní prostřední a je dnes podporovaným politickým tématem a průmyslovým směrem nejen lokální samosprávou, ale i celou Evropskou unií. Omezování skládkování vede k většímu zaměření firem a samospráv na recyklování – využití druhotných surovin, a proto se objemná likvidace odpadu stala novou obchodní příležitostí. Optimalizace procesu recyklace se stala předmětem technologického pokroku a mechanizace procesu. Zařízení na recyklaci kovového odpadu Panizzolo Recycling jsou špičková recyklační řešení. Námi navržené stroje a linky pro regeneraci kovů umožňují maximalizovat návratnost investic.

 

Recyklační linky na automobily s ukončenou životností

V posledních letech došlo k významnému technologickému vývoji v oblasti zhodnocování odpadu ze sešrotování automobilů. Roky hospodářské krize vedly ke zlepšení procesů zpracování elektromotorů a recyklace kovového odpadu, jejichž cílem je získávání frakcí kvalitních materiálů z objemného šrotu i kovového chmýří. Řešení pro lepší optimalizaci ziskovosti linek na drcení a lisování vozidel byla navržena pro některé operace procesu zpracování. Jedná se především pro operace, které byly dříve prováděny pomocí sít, deironizací a také ručním oddělením a separací vířivými proudy. Minimalizace chyb klasifikace materiálu a zefektivnění systému regenerace vedly k významnému zvýšení ziskovosti v tomto odvětví. Data rovněž potvrzují potenciál kovového využití z autovraků, protože se každoročně dodávají miliony tun vozidel do zařízení na likvidaci automobilů s ukončenou životností. Ekonomický přínos jde ruku v ruce se skutečnou environmentální výhodou: využití druhotných surovin snižuje celkový dopad na skládkování a tím i na životní prostředí.

Recyklační linky Panizzolo Recycling jsou kompletními řešeními na klíč. Systém recyklace motorových vozidel je založen na přizpůsobitelném procesu, od drcení kovového šrotu kladivovými mlýny až po kompletní rafinaci výstupních kovových granulí. Velmi důležitá je také rafinace automobilového chmýří, což je zvláště obtížná složka, kterou je třeba účinně oddělit kvůli rozmanitosti jejích prvků. Lehčí části jako je guma, plasty a textilní odpad, tvoří téměř 90% celkového odpadu. Nejtěžší část je vyrobena z materiálů, které způsobují značné opotřebení strojů a jejich součástí (sklo, železo a ocel), ale naše stroje byly našim technickým týmem vyvinuty tak, že takovému opotřebení odolají za pomoci vyladěných speciálních slitin pro součásti strojů.

 

– Bezpečnost na prvním místě. – Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV. – Je vyroben v souladu s ES.

 

 

Získávání druhotných surovin

Díky novým automatizovaným průmyslovým procesům mohou autovrakoviště, šrotiště, karosárny, železářské a ocelářské společnosti a kovo-zpracující firmy využívat vysoce účinné recyklační systémy pro zpracování elektromotorů, zpracování chmýří a jiných automobilových dílů.
Výstupní kovové granule spadají do parametrů druhotných surovin stanovených Evropskou unií (nařízení EU 333/2011 – nařízení EU 715/2013). Hliník, měď a ocel jsou separovány bez jakýchkoli ztrát v inertních materiálech.

Panizzolo software

Stroje Panizzolo obsahují kontrolní software, který řídí správnou kvalitu procesu. Software je navržen techniky Panizzolo, je snadný a uživatelsky přívětivý pro obsluhu, aby mohla řídit výrobu v reálném čase. Zpracování materiálu je vždy optimalizováno.
V případě potřeby může být poskytnuta podpora s pomocí vzdáleného připojení techniků ke stroji.

Modulární systém

Zařízení a stroje Panizzolo jsou navrženy jako modulární, aby se urychlila instalaci upgradů a vylepšení jako jsou separační systémy, zvukotěsné kabiny, zařízení na odsávání prachu, dopravní pásy a další.

 

Videoukázka

 

Doporučené stroje

 

Fotogalerie

Mám zájem o tento stroj

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Poznámka

        Souhlasím se zpracováním osobních údajů

   

   

   


  Zpět na nabídku