Recyklační stroje


Rafinační linky | PANIZZOLO RECYCLING SYSTEMS

Navrhujeme udržitelné technologické řešení pro kovové odpady a sekundární suroviny.

Recyklační linky Panizzolo

Recyklace kovového odpadu má přímý vliv na bezpečnější životní prostřední a je dnes podporovaným politickým tématem a průmyslovým směrem nejen lokální samosprávou, ale i celou Evropskou unií. Omezování skládkování vede k většímu zaměření firem a samospráv na recyklování – využití druhotných surovin, a proto se objemná likvidace odpadu stala novou obchodní příležitostí. Optimalizace procesu recyklace se stala předmětem technologického pokroku a mechanizace procesu. Zařízení na recyklaci kovového odpadu Panizzolo Recycling jsou špičková recyklační řešení. Námi navržené stroje a linky pro regeneraci kovů umožňují maximalizovat návratnost investic.

 

Rafinační linky

Kvalitní recyklaci druhotných surovin je zatížena vyšších stupněm opotřebení strojů, pokud velké množství vstupního inertního odpadu obsahuje kovy, sklo, ocel, cementové prášky a další materiály. Naše systémy rafinace kovového odpadu si s takovými vstupem dokáží poradit a tím maximalizují výsledky získané v procesu recyklace a likvidace odpadu.

Při zpracování kovového odpadu musí likvidační závod manipulovat s velkým množstvím odpadních materiálů, které mají často velmi vysoký obsah inertních materiálů, které způsobují opotřebení, a tím snižují ziskovost celého procesu zpracování a likvidace odpadu. Účinné třídění tohoto odpadu hraje klíčovou roli při správném řízení recyklačního procesu a získávání kvalitních druhotných surovin. Konvenční systémy a mnoho recyklačních řešení, která jsou v současné době na trhu dostupná, tento problém jen stěží vyřeší. Recyklační systémy Panizzolo jsou navrženy tak, aby optimalizovaly regeneraci i těch nejmenších množství mědi, mosazi, hliníku a oceli z jiných neefektivních procesů zpracování, které by jinak byly vyřazeny.

Hlavním odpadem, který se nejčastěji zpracovává našimi linkami jsou chmýří z kombinovaných sběrných kovů, chmýří z e-odpadu, chmýří z recyklace automobilů, zbytky z drcených e-obvodů a desek, alucobond a deironizovaná měď. Chmýří je odpad z flotačních zařízení nebo rozbrušování kombinovaných kovů a obsahuje velké množství mědi, hliníku, oceli, skla a cementového prachu. Zbytky/odřezky elektronických obvodů a deironizovaná měď z likvidace elektromotorů je nutné před uvedením na trh jako čisté výrobky očistit od inertních prachů (a dalších nečistot).

 

– Bezpečnost na prvním místě. – Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV. – Je vyroben v souladu s ES.

 

Model Rafinační linka RP Rafinační linka CRP
Produkce až 2 tuny/h až 1 tuna/h

 

 

Získávání druhotných surovin

Rafinační linky Panizzolo Recycling používají patentované kladivové mlýny řady RAF-M a RAF-F; vysoce výkonných a vysoce produktivních systémů, které mohou současně zpracovávat ocel a inertní materiály, které u konkurenčních výrobců způsobují opotřebení, jak při mletí, tak při granulaci kovového odpadu.

Naše patentované kladivové mlýny jsou jediné stroje svého druhu na trhu, které jsou také schopné rozmělňovat odpadní komponenty. Zpracování probíhá mechanicky a pokračuje tříděním kovů a úplnou regenerací granulí mědi, hliníku a nerezové oceli. Takto získané výstupy jsou prvotřídní a bez nečistot.

 

Panizzolo software

Stroje Panizzolo obsahují kontrolní software, který řídí správnou kvalitu procesu. Software je navržen techniky Panizzolo, je snadný a uživatelsky přívětivý pro obsluhu, aby mohla řídit výrobu v reálném čase. Zpracování materiálu je vždy optimalizováno.
V případě potřeby může být poskytnuta podpora s pomocí vzdáleného připojení techniků ke stroji.

 

Modulární systém

Zařízení a stroje Panizzolo jsou navrženy jako modulární, aby se urychlila instalaci upgradů a vylepšení jako jsou separační systémy, zvukotěsné kabiny, zařízení na odsávání prachu, dopravní pásy a další.

 

Videoukázka

 

 

Fotogalerie

Mám zájem o tento stroj

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš telefon (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Poznámka

        Souhlasím se zpracováním osobních údajů

   

   

   


  Zpět na nabídku