Recyklační stroje


Třídění velmi lehkých železných kovů (nerezové oceli)

 

Tyto součásti třídících linek jsou vhodné pro zpracování materiálů a odpadních směsí, kde jsou železné kovy obsaženy určitým procentem z objemu.

Železné kovy a jemu podobné jsou nejvíce snadno zachytitelné magnetickým polem. Firma Regulator Cetrisa si je vědoma tohoto, že odpad obsahuje mnoho železného šrotu/odpadu a snaží se o řešení tohoto závažného problému v oblasti životního prostředí.
Nicméně existuje skupina lehkých železných kovů, (podobných nerezové oceli). které jsou někdy velmi obtížně oddělitelné, ať už je to z důvodu jejich malé magnetické remanence, nebo že vstoupily do separace v tak malém poměru, že pro velké úlomky neželezných látek je jejich separace velmi ztížena.

 

Regulator Cetrisa

 • Využívá všech svých zkušeností k určení ideální zařízení pro každou aplikaci.
 • Technické oddělení vyhodnocuje kromě vlastních zkušeností z nesčetných aplikací, také všechny potřebné a důležité parametry, jako například: průtok, hustota, vlhkost, zrnitosti štěrku, atd.
 • Nabízí možnost ozkoušení materiálů ve svých vlastních zařízeních, kde si klient může ověřit účinné oddělení kovů. Tímto způsobem můžeme zajistit uspokojivé výsledky.
 • Díky pokračujícím investicím do výzkumu, vývoje a inovací, nabízíme nejlepší technologii pro integraci zařízení a systémů do procesů a kompletní zařízení na klíč.
Ukázky aplikací Regulator Cetrisa – Videa

 

Popis funkce, fyzikální vlastnosti:

Fyzikální princip fungování separátoru pro velmi lehké kovy (R-INOX) je založen na vytvoření elektromagnetického pole na konci dopravníku osazeného výstupním bubnem. Toto magnetické pole interaguje s kovy a velmi lehkými železnými kovy (například nerezová ocel).

Separátor (R-INOX) se skládá z robustní kovové konstrukce. Tato struktura je zajišťuje dva bubny a dopravníkový pás. Dopravníkový pás se pohybuje přes anti-magnetickou nerezovou ocelovou tabuli, která zaručuje dokonalou horizontalitu. Má také systém automatického vystředění pásu, aby bylo možno zaručit jeho správnou funkci.

Výstupní buben je tvořen magnetickým válcem z neodym-železo-borových magnetů (NdFeB), které jsou pečlivě sestaveny a jejichž konfigurace je předem propočítána, aby poskytovaly největší možnou sílu (magnetismus) pro danou aplikaci. Tento intenzivní magnetický potenciál je také schopen oddělovat malý železný materiál, který další vybavení (např. přídavné magnetické pásy) nejsou schopny přitáhnout a oddělit.

Regulator Centrisa nabízí přístroje v účinných pracovních šířkách do 2500 mm. a s různými bubny, které jsou přizpůsobeny tokům a vlastnostem materiálů, které by měly být zpracovány. Regulator Centrisa nabízí celou řadu zařízení, jejichž elektromagnetický obvod je navržen a optimalizována (3D designem) tak, aby poskytoval maximální magnetické síly s minimální spotřebou energie a minimálním rozptylem.

– Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV. – Je vyroben v souladu s ES.

 

Kromě separace materiálů podobných nerezové oceli, jiné aplikace separátoru (R-INOX) se nachází například:
 • Při ošetření dřeva, po procesu předrcení, zařízení R-INOX zvládne oddělit úlomky dřev, které mají nějaké malé zbytky vloženého železa (hřebíky, cvočky …).
 • Při zpracování profilů z hliníku – v případech, kdy jsou často vloženy hřebíky a šrouby kontaminujících kovového železa. Se zařízením R-INOX, jsou tyto profily odděleny od toku materiálu.
  • Dále při zpracování:

  • třídění komunálního odpadu
  • elektrošrotu
  • skla
  • RAEE,
  • VFU,
  • dřeva,
  • plastu, atd.

 

Princip fungování:


Když tok materiálu dosáhne výstupního válce, je vystaven intenzivnímu magnetickému poli generovaném v bubnu, a to takovým způsobem, že jsou dosaženy tyto výsledky:

(Velmi) lehké železné kovy (nerezová ocel): ovlivňovány intenzivním magnetickým polem. Jejich cesta klesá s retencí a proto dopadají mezi “ne-kovy” a “značným množstvím železných kovů”.

Silně železné kovy: Přitahovány intenzivním magnetický polem. Jsou nashromážděny v prostoru mezi oběma válci a dopadají ke konci zařízení.

Nekovy: Nejsou ovlivněny magneticky a padají z pásu po jejich přirozeném balistické dráze.

 

Vybavení R-INOX – rozměry


 

 

Ke stažení

 1. Brožura (EN)
 2. Prezentace portfolia Regulator Cetrisa (EN)

 

Fotogalerie

 

Mám zájem o tento stroj

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš telefon (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Poznámka

      Souhlasím se zpracováním osobních údajů

 

 

 


Zpět na nabídku